Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Athena: filosofijos studijos nr. 13, 2018

TURINYS

PDF

DEKONSTRUOJANT DERRIDA

Denis Petrina
Pratarmė
Atsisiuntimai: 10. Dalintis:
PDF

I. DEKONSTRUKCIJOS PRAEITYS IR ATEITYS

Naglis Kardelis
Sokratiškasis elenchas – Derrida dekonstrukcijos provaizdis?
Atsisiuntimai: 7. Dalintis:
PDF
Denis Petrina
Šmėkliškas subjektas: différance (a/e)fektai
Atsisiuntimai: 7. Dalintis:
PDF

II. DEKONSTRUKCIJOS ESTETINĖS IMPLIKACIJOS

Jūratė Levina
Apie kūniškąsias kalbos ištakas: Derrida kalba su Joyce’u
Atsisiuntimai: 4. Dalintis:
PDF
Daina Habdankaitė
Derrida ir Kieferis: išnarinto laiko beieškant
Atsisiuntimai: 6. Dalintis:
PDF

III. DEKONSTRUKCIJOS PĖDSAKAI POLITIKOJE

Audronė Žukauskaitė
Imuniteto samprata Jacques’o Derrida ir Roberto Esposito filosofijoje
Atsisiuntimai: 7. Dalintis:
PDF
Almira Ousmanova
Jacques’as Derrida šmėklų teritorijoje
Atsisiuntimai: 3. Dalintis:
PDF
Rheuben Bundy
Teisės objektai: Derrida, vakarietiška teisė ir kolonijinis valdymas
Atsisiuntimai: 3. Dalintis:
PDF

IV. DEKONSTRUKCIJA IR ETIKOS (KONTRO)VERSIJOS

Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco
Mirties bausmės
Atsisiuntimai: 2. Dalintis:
PDF
Danutė Bacevičiūtė
Derrida apie mirties bausmę: prieigos klausimas
Atsisiuntimai: 3. Dalintis:
PDF
Viktoras Bachmetjevas
Dekonstruojant atleidimą: Jankélévitchiaus įtaka Derrida
Atsisiuntimai: 5. Dalintis:
PDF

APIE AUTORIUS

PDF

NURODYMAI AUTORIAMS

PDF